CCOSC

អង្គការមិត្តសំឡាញ់ (MS)

អង្គការមិត្តសំឡាញ់បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩៤ ដោយអង្គការហ្វ្រេន​អន្តរជាតិ និងបាន​ចុះ​ឈ្មោះជាអង្គការក្នុងស្រុកឯករាជ្យនៅឆ្នាំ ២០០២។

 

អង្គការមិត្ត​សំឡាញ់ធ្វើការ​​ជាមួយ​កុមារ និងយុវជនដែលបាត់បង់ឱកាស ក្រុមគ្រួសារ ព្រមទាំង​សហគមន៍របស់​ពួកគេ ក្នុង​គោល​បំណងធ្វើសមាហរណកម្មពួកគេ​ទៅ​ក្នុងសង្គមវិញ ដើម្បីឲ្យពួក​គេ​បានទទួល​ការ​មើល​ថែទាំផ្នែកសុខភាព និង​សុខមាលភាព។

 

ទស្សនៈវិស័យរបស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់គឺ “រួមគ្នា  យើងការពារកុមារ  និងយុវជន ដែល​ត្រូវបាត់បង់ឱកាស   ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ   ដោយបង្កើត​ឱកាសដែលមាន​លក្ខណៈ​ច្នៃប្រឌិត  និងរីករាយ ដើម្បីកសាងអនាគត​របស់​ពួកគេ។


© CCOSC/MS


More Details: http://www.mithsamlanh.org/

Components

News